Veřejná správa

Profesně vzdělávací program MBA Veřejná správa se zabývá jednotlivými disciplínami, cíli a definicemi veřejné správy. Studenti získají povědomí o moderních formách správy a principech jejího fungování v současných demokratických státech. Důraz je kladen také na úlohu managementu v podmínkách veřejné správy a na aplikaci trendů moderního managementu ve veřejnoprávních organizacích. 

Tento program využijí zejména zaměstnanci státní správy, vedoucí samosprávy a státních institucí či manažeři, kteří chtějí porozumět zákonitostem veřejné správy, a jejichž cílem je orientovat se v této problematice z hlediska managementu.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH (z původních 135.000 Kč bez DPH).

On-line přihláška ke studiu