Strategické řízení podniku

Profesně vzdělávací program MBA Strategické řízení podniku poskytuje studentům prakticky využitelné informace ze všech důležitých oblastí managementu, které jsou nezbytné k výkonu pozice vrcholového manažera. Studenti se postupně seznámí s ekonomickou stránkou fungování podniku, personálním managementem, marketingem, krizovým managementem, podnikatelskou etikou. Současně se studenti seznámí s principy určování strategických cílů organizace, budou schopni analyzovat a optimalizovat procesy v organizaci, či vytvářet její reprezentativní identitu a image. Studenti si při řešení případových studií prohloubí znalosti a dovednosti v oblasti komplexního rozhodování a strategického řízení firmy. Součástí programu jsou také moduly, týkající se projektového řízení a managementu informačních technologií.

Tento program je ideální pro podnikatele, členy středního a vyššího managementu, vedoucí pracovníky a všechny, kteří mají zájem sledovat a umět efektivně využít trendy moderního managementu. Program je také velice užitečný všem pracovníkům, kteří se podílejí nebo se budou podílet na přípravě a realizaci strategického řízení podniků i dalších typů organizací, čímž výrazně ovlivní jejich výkonnost.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH.

On-line přihláška ke studiu