Řízení lidských zdrojů

Profesně vzdělávací program MBA Řízení lidských zdrojů sleduje seznámení účastníků se strategickými přístupy k lidským zdrojům v organizaci, s personálními procesy a aktivitami a s trendy v řízení lidí. Obsah programu je zaměřen na faktory ovlivňující personální oblast v organizaci, na strategii a politiku v oblasti řízení lidí, na problematiku organizační kultury, motivace, pracovní spokojenosti a stimulace pracovníků.

Program je určen pro personální manažery a personální specialisty v organizacích, pro specialisty v personálním poradenství a poradenství v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje, ale i pro všechny pracovníky ve vedoucích pozicích.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH.

On-line přihláška ke studiu