Řízení informačních technologií

Profesně vzdělávací program MBA Řízení informačních technologií je určen pro přípravu specialistů schopných navrhovat, implementovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů. Cílem programu je naučit studenty rutinně používat IS/IT terminologii, která je probírána v jednotlivých modulech, a současně v každodenní praxi aplikovat existující manažerské standardy a rámce pro řízení jednotlivých aspektů IS/IT. 

Tento studijní program je určen pro manažery všech úrovní řízení od top manažerů, po vedoucí pracovních týmů, v jejichž kompetenci je odpovědnost za správu či řízení kterékoliv části informačních systémů a informačních technologií (IS/IT).

Studijní obsah programu

Průběh studia:

 • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
 • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
 • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
 • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
 • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
 • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
 • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
 • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
 • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.
   

Nejbližší cyklus profesních vzdělávacích programů MBA začíná 1. 10. 2018.  
 

Cena programu MBA je po slevě 89.000 Kč bez DPH.

On-line přihláška ke studiu