Řídicí a kontrolní systém, interní audit

Profesně vzdělávací program MBA Řídicí a kontrolní systém, interní audit je koncipován s důrazem na jednotlivé prvky řídícího a kontrolního systému společnosti včetně návodu na vyhodnocení jejich funkčnosti a efektivnosti. Program byl sestaven v úzké spolupráci s Útvarem interního auditu České spořitelny, a.s. a Českým institutem interních auditorů.

Program je určen nejen současným a budoucím auditorům, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti v oboru, ale i všem manažerům, vedoucím pracovníkům a podnikatelům, kteří chtějí dosáhnout vyšší efektivity díky zavedení interního auditu a řídících a kontrolních systémů do své organizace.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

 • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
 • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
 • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
 • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
 • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
 • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
 • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
 • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
 • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.
   

Cyklus profesních vzdělávacích programů MBA začíná každorčně 15. března a 1. října.
 

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH (z původních 135.000 Kč bez DPH).

On-line přihláška ke studiu