Public relations a komunikace - specializace pro vinaře a obchodníky s vínem

Profesně vzdělávací program MBA Public relations a komunikace - specializace pro vinaře a obchodníky s vínem se specializací na komunikaci a obchod s vínem detailně seznamuje účastníky s terminologií, moderními principy a způsoby využívání public relations. Hlavním obsahem studijního programu je seznámit studenty se šíří oboru public relations, s jeho obvyklými standardy i s moderními nástroji, jakými jsou sociální sítě, virál, buzz či guerillová komunikace, aby získali profesionální kompetence a dokázali zručně komunikovat jak uvnitř organizace, tak vně - s médii, dodavateli a odběrateli, se stávajícími i potenciálními zákazníky. 

Studijní program je určen malým, středním i velkým vinařům, vedoucím pracovníkům a manažerům vinařských podniků, obchodních organizací i zařízení vinařské turistiky.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH.

On-line přihláška ke studiu