Projektové řízení a plánování

Profesně vzdělávací program MBA Projektové řízení a plánování detailně seznamuje studenty s terminologií, principy a metodami tohoto manažerského oboru. Projektové řízení je jednou z disciplín managementu, jejíž hlavní součást tvoří jasné definování cíle jakožto komplexního výsledku projektu, a jednotlivých dílčích cílů potřebných k jeho dosažení, včetně jejich obsahu, průběhu realizace a vyhodnocení.

Tento program je určen nejen všem začínajícím a pokročilým projektovým manažerům, ale i všem dalším vedoucím pracovníkům, kteří chtějí efektivně využívat metody projektového řízení.  

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH.

On-line přihláška ke studiu