Proč si zvolit právě Business Institut

Výběr školy pro studium MBA není v dnešní době nikterak jednoduchý. Těchto institucí je mnoho a bojují o získání studentů různými prostředky. Pokud hledáte kvalitní vzdělání a Vaším cílem je získat nové vědomosti, rozšířit si obzory a učit se od těch nejlepších ve svém oboru, pak se Vám výběr podstatně zúží. 

Co Vám Business Institut nabízí:

Ke vzdělávání přistupujeme jinak

 • Řadíme se mezi prestižní MBA školy v České republice díky kvalitě vzdělávání a svému přístupu.
 • Předané znalosti, zkušenosti, inspirace a vzájemné partnerství jsou naší prioritou.  
 • Studentům přednáší ti nejlepší ze svých oborů, klademe důraz na praktické zaměření vzdělávacích modulů 
 • Nad rámec běžné výuky pořádáme setkání se zajímavými osobnostmi, odborné blokové moduly, coffee breaky s vybranými hosty, business networkingová setkání a slavnostní promoce k ukončení studia. 

Akreditace

 • Business Institut je členem Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), jež představuje nejprestižnější americkou asociací zaměřenou na zvyšování kvality škol a vzdělávacích programů.
 • Současně disponujeme akreditacemi od International Association for Distance Learning (IADL) a European Association for Business Studies (EABS), jež dohlížejí na kvalitu vzdělávacích programů a samotné instituce
 • Též máme udělenou akreditaci Ministerstvem vnitra České republiky.

Moderní forma výuky

 • Lektoři aplikují teorii přímo do praxe.
 • Výuka probíhá v českém jazyce kombinovanou formou.
 • Jde o spojení distanční formy e-learningu a lektorských setkání, která se realizují formou interaktivních workshopů čtyřikrát za semestr přímo v prostorách Business Institutu v Praze. 

Flexibilní a individuální přístup

 • Zakládáme si na kvalitě studia. Našim cílem je, aby studium představovalo přidanou hodnotu a student získal ze studia maximum. Kapacita každého programu je proto omezena na 15 studentů.
 • Forma studia je flexibilní a vychází vstříc časovým možnostem každého studenta

Špičkový tým lektorů

 • Výuku zajišťují ti nejlepší ve svých oborech, kteří se s Vámi podělí o své mnohaleté praktické zkušenosti.
 • V současnosti spolupracujeme s více než 170 lektory z různých profesních oblastí.

Uplatnění absolventů

 • 98 % našich absolventů doporučuje studium na Business Institutu.
 • 85 % absolventů potvrzuje návratnost investice studia MBA do 2 let od jeho ukončení.
 • Spolupracujeme také s personálními agenturami a head-huntery, díky kterým jsme schopni absolventům pomoci získat lukrativnější pracovní pozice. 

Lektorská setkání z jiných programů

 • Každý student může nad rámec svého studia navštěvovat i lektorská setkání z jiných programů. Studenti tak mají možnost získat aktuální a velmi cenné informace i z jiného oboru, než který si právě zvolili.

Setkání se zajímavými osobnostmi

 • Naši studenti mohou zdarma navštěvovat blokové moduly, coffee breaky a přednášky vedené zajímavými osobnostmi (success stories).
 • Mezi vzdělávací akce tohoto typu se například řadí: Kouzlo manažerské rétoriky -  Jan Přeučil, Stres a stresové selhání -  MUDr. Jan Cimický, CSc., Organizace práce a hodnocení kvality ve zdravotnických zařízeních -  prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a mnoho dalších.

Studijní materiály a literatura

 • Ve studentské sekci naleznou studenti veškeré studijní materiály a poklady pro studium.
 • Business Institut současně nabízí studentům služby vlastní knihovny, která čítá více než 1000 odborných titulů z různých profesních oblastí.
 • Naši studenti  mohou využívat speciálních slev na nákup literatury u vybraných nakladatelství

Moderní e-learningový systém

 • Našim studentům nabízíme moderní e-learningové studijní prostředí jako další podporu ke studiu.
 • Od začátku studia je pro každého studenta zřízena studentská sekce, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu, harmonogram studia a další podklady. 

Cena za studium

 • Aktuální mimořádná sleva z ceny studia je ve výši 46.000 Kč.
 • Konečná cena studia MBA či LLM tak činí 89.00 Kč bez DPH (z původních 135.000 Kč bez DPH).