Poplatky za studium

Přijímáme přihlášky do nového cyklu manažerských programů.

Cena studia

Studijní program Původní cena studia Cena za studium po slevě
MBA 135.000 Kč 163.350 Kč s DPH 98.000 Kč 118.580 Kč s DPH
MBA ONLINE MBA 135.000 Kč 163.350 Kč s DPH 98.000 Kč 118.580 Kč s DPH
MBA V AJ 147.500 Kč 178.475 Kč s DPH 123.500 Kč 149.435 Kč s DPH
LLM 135.000 Kč 163.350 Kč s DPH 98.000 Kč 118.580 Kč s DPH
BBA 69.500 Kč  84.095 Kč s DPH 49.000 Kč 59.290 Kč s DPH
DBA 165.000 Kč 187.550 Kč s DPH 129.000 Kč 156.090 Kč s DPH

Požadavek na počet splátek se uvádí v přihlášce. Za podání přihlášky se neplatí administrativní poplatek.

On-line přihláška ke studiu

Cena za studium zahrnuje nad rámec studijního programu:

  • možnost navštěvovat blokové moduly, kde přednášejí špičky ve svých oborech, jako MUDr. Jan Cimický, CSc., prof. MUDr. Jan Pirk, CSc., Jan Přeučil, Roman Vaněk, JUDr. Pavel Telička, Ing. Zbyněk Frolík a mnoho dalších;
  • možnost navštěvovat lektorská setkání, přednášky z jiných programů (zahrnuje poskytnutí studijních materiálů);
  • speciální modul: Jak psát postupové práce?;
  • studijní materiály a konzultace s lektory;
  • občerstvení na lektorských setkáních;
  • služby knihovny, kde najdete více než 1000 knižních titulů z odborné literatury, veškerou literaturu zasíláme po celé České republice;
  • absolvent po úspěšném ukončení studia získá diplom v českém a anglickém jazyce a dodatek k diplomu v českém i anglickém jazyce, není tedy nutné zajišťovat dodatečný překlad nebo žádat o dodatek k diplomu;
  • slavnostní promoci v Národním domě na Vinohradech pro úspěšné absolventy a rodinné příslušníky;
  • péči i po ukončení studia, neboť Business Institut spolupracuje s personálními agenturami a head-huntery - absolvent studia MBA  se po jeho úspěšném ukončení stává atraktivní na trhu práce, jsme schopni mu pomoci získat lukrativnější pracovní pozice;
  • slevu na nákup literatury od společnosti Grada.

Platební podmínky

Platbu za studium lze uhradit v jedné, ve dvou nebo třech splátkách. První splátka se hradí po podpisu smlouvy o studiu, druhá splátka je hrazena před zahájením druhého semestru a třetí splátka před zahájením třetího semestru. Úhradu za studium je možné provést bezhotovostním převodem na bankovní účet č.107-7745390287/0100vedený u Komerční banky, a.s. V případě zájmu uchazeče jsme schopni zajistit úvěrové financování celého studia. V případě individuální žádosti lze platbu za studium rozložit do více splátek.

Daňové aspekty

Studium MBA je daňově uznatelná položka, kterou zaměstnavatel může uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele. 

Chcete se o společnosti Business Institut dozvědět více?

Navštivte tyto odkazy:

Proč si zvolit nás Fotogalerie Osobní reference Reference firem