Podmínky přijetí

Otevíráme další studijní cyklus manažerských programů MBA, BBA, DBA a LLM.

Uchazeč o studium profesního programu MBA (Masters of Business Administration) musí splňovat následující podmínky:

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program nebo program BBA. Z těchto podmínek může být udělena výjimka, požadované vzdělání může být nahrazeno dostatečnou praxí, kterou je nutno řádně doložit. O této skutečnosti rozhoduje vedení Business Institutu.
   

Uchazeč o studium profesního programu BBA (Bachelor of Business Administration) musí splňovat následující podmínky:

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu;
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
   

Uchazeč o studium profesního programu LLM (Master of Laws) musí splňovat následující podmínky:

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program nebo program BBA. Z těchto podmínek může být udělena výjimka, požadované vzdělání může být nahrazeno dostatečnou praxí, kterou je nutno řádně doložit. O této skutečnosti rozhoduje vedení Business Institutu. Studium LLM je určeno primárně uchazečům s právním vzděláním.
   

Uchazeč o studium profesního programu DBA (Doctor of Business Administration) musí splňovat následující podmínky:

 • podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně (Ing. nebo Mgr.) s minimálně pětiletou praxí na manažerské pozici.
   

Zájemci o profesní vzdělávací programy MBA, BBA, LLM či DBA vyplní přihlášku a odešlou ji společně s přílohami:

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku;
 • kopie dokladu o dosaženém vzdělání nebo prokázání praxe na příslušnou adresu.

On-line prihláška ke studiu