Personální management

Profesně vzdělávací program BBA Personální management je zaměřen především na strategické řízení lidských zdrojů, plánování a rozvoj personálního managementu, firemní kulturu a personální funkce. 

Program je navržen pro absolventy středních škol a gymnázií, kteří se chtějí věnovat oblasti personalistiky a lidských zdrojů. Využijí jej ale také vedoucí pracovníci a členové středního managementu, kteří při své práci potřebují specifické znalosti problematiky HR a lidských zdrojů.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • program je rozložen do tří semestrů, dohromady student absolvuje 8 vzdělávacích modulů
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.
     

Nejbližší cyklus profesních vzdělávacích programů MBA začíná 1. 10. 2018.  
 

Cena programu je 49.000 Kč bez DPH (59.290 Kč s DPH).

On-line přihláška ke studiu