Osobní reference

 • Pavel Hendrych

  O studiu MBA jsem přemýšlel poměrně dlouhou dobu a významný čas jsem věnoval i volbě instituce, kde bych vzdělávací program absolvoval. Po návštěvě mnoha ukázkových hodin jsem se rozhodl pro Business Institut, který mě přesvědčil nejenom profesionálně a obsažně výborným kurzem přesně odpovídajícím mým očekáváním, ale i faktem, že se mezi lektory nacházelo i několik profesionálů, se kterými jsem měl v minulosti možnost spolupracovat k mé plné spokojenosti. Pokud mám dnes s odstupem času zhodnotit studium jako takové, jedná se skutečně “o jinou školu” – jednotlivá setkání byla vedena ve velmi konstruktivním a přátelském duchu, poznatky bylo možno aplikovat obratem ve vlastní praxi. Jako další benefit vnímám i náročnost studia, která mě musím říci v pozitivní duchu překvapila, včetně rozsahu a hloubky závěrečné zkoušky. Získal jsem i mnoho kontaktů mezi studenty a lektory, celkově vnímám studium a následné uplatnění poznatků jako velmi přínosné pro můj pracovní i osobní život.

  Pavel Hendrych

  absolvent programu MBA - Řízení informačních technologií

 • Martina Veselá

  Pracuji jako oční lékařka již téměř dvacet let. Studium MBA v programu Management soft skills úžasně propojilo můj pracovní a osobní život s uměním komunikace napříč generacemi. Dalo mému životu úplně nový rozměr. V průběhu studia jsem měla možnost poznat nové kolegy, zajímavé osobnosti z různých oborů činnosti, profesionální lektory a velmi ochotné a vstřícné pracovníky Business Institutu EDU, a.s.
  Naučila jsem se mnoho dovedností, které mám možnost aplikovat ve své praxi. Denně pracuji s lidmi, pomáhám jim navrátit zrak a kromě medicínských znalostí považuji za velmi důležité umět efektivně komunikovat. Mohu říci, že po ukončení studia na Business Institutu komunikuji velmi pohodlně, efektivně, a ještě raději než kdykoliv před tím. Díky získaným zkušenostem ze studia mohu od srdce všem zájemcům studium jen doporučit.

  Martina Veselá

  absolventka programu MBA - Management soft skills

 • Filip Ondruš

  Pro mnoho z vás bude studium začínat výběrem školy, ale tento nelehký úkol považujte za splněný, pokud dáte na moje doporučení. Pro začátek věnujte svůj čas zamyšlení, co od studia vlastně očekáváte, v čem by pro vás mělo být přínosné a co pro jeho úspěšné dokončení budete muset udělat. Pro mě osobně znamenalo studium přínos v komplexním chápání managementu. Při budování dlouhodobě úspěšné a stabilní firmy či týmu se nemůžeme zaměřit pouze na dosahování obchodních a provozních výsledků, ale musíme umět a chtít víc. Největší přínos studia vidím v dokonalém propojení teorie a praxe. Všechny své postupové práce jsem mohl koncipovat tak, aby mi pomohly v řešení situací spojených s mými profesními rolemi. Nyní už víte, která škola je pro vás tou správnou volbou, proto neváhejte svůj profesní a osobní rozvoj posunout o podstatný krok dále - vzdělávání na Business Institutu pro vás může být tím, co odděluje průměrné od nejlepších.

  Filip Ondruš

  absolvent programu MBA - Management, organizace a řízení

 • Petra Hybnerová

  Studium MBA programu na Business Institutu považuji za přínos jak do profesního, tak i osobního života. Vysoká odborná úroveň lektorů i příjemné prostředí přednáškových místností je pro mě, vedle načerpání zajímavých a praktických informací, relaxací a prostorem pro získání dalších zkušeností. Oceňuji ucelenost studijního programu a možnost zúčastnit se i dalších přednášek nad rámec svého programu. Ani v jednom momentě jsem nelitovala, že jsem se rozhodla investovat svůj čas, energii a finance do studia na Business Institutu.

  Petra Hybnerová

  absolventka programu MBA - Management a řízení ve zdravotnictví

 • Leo Kopecký

  Absolvování manažerského studia MBA na Business Institutu mi významně pomohlo nastartovat kariéru lídra v bankovním sektoru. Během celého studia jsem si pojmenoval a doplnil důležité dovednosti a znalosti ve vedení lidí, se kterými se setkávám a pracuji každý den v běžné praxi. Díky lektorům, kteří nejsou jen teoretici, ale jsou to odborníci z různých profesí, jsem měl zajištěn velký osobní rozvoj, jak na seminářích, tak v dalších studijních aktivitách, které tímto nabyly potřebné hloubky a byly pro mě velkým přínosem. Studium MBA mě utvrdilo a nasměrovalo ke správnému řešení klíčových manažerských situací.

  Leo Kopecký

  absolvent programu MBA - Management soft skills

Více osobních referencí absolventů Business Institutu naleznete na standardní verzi webu.

Zobrazit všechny reference