Obchodní právo v podnikání

Profesně vzdělávací program MBA Obchodní právo v podnikání slouží především k získání rozšířených znalostí v oblasti soukromého práva se zaměřením na obchodní právo. Cílem tohoto programu je uvést posluchače do problematiky obchodního práva s důrazem na právo obchodních společností, závazkové právní vztahy a obchodní smlouvy. Důraz je kladen na změny související s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Studenti získají znalosti a přehled o právních normách upravujících oblast podnikání. 

Tento program je primárně určen pro podnikatele, manažery či všechny vedoucí pracovníky, kteří chtějí získat hlubší povědomí o obchodněprávních aspektech a nechtějí pro každý právní úkon využívat rady právníků. 

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH.

On-line přihláška ke studiu