Marketing, media a komunikace

Profesně vzdělávací program BBA Marketing, media a komunikace poskytuje studentům profesionální marketingové a komunikační dovednosti s důrazem na marketingovou komunikaci, plánování a hlavní marketingové kanály. Cílem programu je seznámit účastníky s jednotlivými formami marketingové komunikace, s principem jejich fungování a s jejich uplatněním v praxi. 

Program je cílen na vedoucí pracovníky reklamních, PR a mediálních agentur, členy středního managementu či absolventy středních škol a gymnázií, kteří chtějí získat specifické znalosti marketingu a komunikace s médii.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • program je rozložen do tří semestrů, dohromady student absolvuje 8 vzdělávacích modulů
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.
     

Nejbližší cyklus profesních vzdělávacích programů MBA začíná 1. 10. 2018.  
 

Cena programu je 49.000 Kč bez DPH (59.290 Kč s DPH).

On-line přihláška ke studiu