Management soft skills

Profesně vzdělávací program MBA Management soft skills je zaměřen především na osobnostní rozvoj studenta. Zabývá se také problematikou vedení lidí, týmové spolupráce, strategie efektivního řešení konfliktů a plno dalšími zajímavými tématy.  Hlavním cílem tohoto programu je nejen rozvíjení osobnosti každého studenta, ale i rozvíjení komunikačních dovedností nezbytných pro úspěšný výkon každodenní manažerské činnosti. 

Tento program je navržen pro členy středního a vyššího managementu a všechny vedoucí pracovníky, neboť umění efektivního použití měkkých dovedností je klíčové téměř pro každého vedoucího pracovníka napříč všemi obory.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH.

On-line přihláška ke studiu