Management, organizace a řízení

Profesně vzdělávací program MBA Management, organizace a řízení je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu jako například strategické a projektové řízení, zdokonalování soft skills či řízení lidských zdrojů. Účelem tohoto programu je seznámit studenty s důležitými principy, moderními metodami, postupy a zásadami managementu v organizaci.

Tento program je speciálně navržen pro vedoucí pracovníky a členy středního a vyššího managementu, ale může být užitečné všem, kdo chtějí získat manažerské znalosti a praktické dovednosti využitelné k řízení organizace.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivity, alumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH.

On-line prihláška ke studiu