Management obchodu

Profesně vzdělávací program MBA Management obchodu postihuje komplexní problematiku obchodu a všech strategických či ekonomických aspektů s ním spojených. Cílem programu je poskytnout studentům potřebné vědomosti k přípravě a realizaci obchodních operací, řízení vztahů se zákazníky a prodejních dovedností. Studenti získají také specifické znalosti z oblasti podpory prodeje, obchodní argumentace a vyjednávání nebo hodnocení výkonnosti.

Tento program je vytvořen speciálně pro podnikatele, členy managementu a vedoucí pracovníky, kteří usilují o pochopení souvislostí obchodu a výkonnsti i hodnoty firmy. Program je vysoce využitelný pro vedoucí pracovníky a manažery celého spektra podnikatelských činností, jelikož vstup na trhy tvoří v dnešním vysoce konkurenčním prostředí jednu z hlavních možností, jak zvýšit prosperitu organizace.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka studia 12-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH.

On-line přihláška ke studiu