Management cestovního ruchu

Profesně vzdělávací program MBA Management cestovního ruchu se zabývá problematikou cestovního ruchu a všemi jeho důležitými aspekty. student získá komplexní informace o cestovním ruchu, jeho typologii a hlavních skupinách služeb, jež jej zabezpečují. seznámí s úlohou, náplní a tvorbou strategie podniku včetně čerpání teoretických i praktických znalostí řízení a managementu podniku v cestovním ruchu.  Součástí programu jsou navíc moduly věnované problematice PR, managementu turismu, managementu stravovacích a ubytovacích zařízení či rezervačnímu systému Amadeus a jeho využití pro cestovní kanceláře a hotely. 

Tento program je určen pro majitele hotelů, podnikatele, manažery a pracovníky cestovních kanceláří, hotelů, restaurací a dalších zařízení turistického ruchu či marketéry turistických destinací. Je ideálním studijním oborem pro absolventy vysokých škol se všeobecným zaměřením (ekonomie, právo, marketing, filologie), kteří mají zájem najít uplatnění v oboru cestovního ruchu.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH (z původních 135.000 Kč bez DPH).

On-line přihláška ke studiu