Informace o studiu BBA

Business Institut představuje moderní koncept studia BBA, jež promítá teorii přímo do manažerské praxe. Lektoři používají příklady z reálných situací, čímž dochází k osvojení teorie i bez nutnosti učení se mnohdy prázdných definic. Business Institut si zakládá především na špičkovém obsazení lektorského týmu, kvalitě výuky, flexibilitě studia a profesionálním přístupu.

Komu je studium určeno

Program BBA je vhodný pro uchazeče se středoškolským vzděláním (podmínka středoškolského vzdělání ukončeného maturitou). Profesní vzdělávací program BBA je možno vnímat jako přípravu na vyšší stupeň vzdělávacího programu Master of Business Administration (MBA). Program je určen pro ty, kteří mají v úmyslu držet krok s nejnovějšími trendy v oboru a chtějí získat náskok před ostatními.

Forma studia

Výuka na Business Institutu probíhá v českém jazyce. Kombinovaná forma výuky, kterou Business Institut využívá, v sobě spojuje prvky e-learningu (studenti obdrží studijní materiály elektronicky) a prezenčních lektorských setkání, která se konají přímo v prostorách Business Institutu v Praze. Tato lektorská setkání jsou realizována v rozsahu tří hodin (180 minut), jednou za každý modul (tedy jednou v měsíci). Tato setkání jsou nepovinná, nicméně je vřele doporučujeme, neboť zde studenti mají možnost účastnit se diskuze s odborníky z praxe, řešit případové studie a získat tak cenné zkušenosti, nové poznatky a informace o aktuálních trendech. Nad rámec výuky může student konzultovat danou problematiku s lektory osobně, skrze studentskou sekci nebo prostřednictvím virtuální učebny.

Studium je rozloženo do tří semestrů, z nichž každý trvá čtyři měsíce; celková doba studia tak dosahuje délky jednoho roku. Semestr je rozdělen do tří modulů (předmětů), z nichž každý představuje určitou oblast problematiky, kterou je nutno zvládnout pro splnění podmínek studia. Výstupem za jednotlivé moduly jsou postupové práce, v nichž jsou teoretické poznatky aplikovány přímo do praxe. V posledním modulu třetího semestru mají studenti pouze moduly dva. V závěrečném modulu studenti vypracovávají závěrečnou práci pod vedením lektora a na závěr studia spolu s obhajobou své práce absolvují závěrečnou zkoušku.

Schema studia BBA

Vzdělávání nad rámec studia

Nad rámec studia mají studenti možnost zdarma navštěvovat přednášky a blokové moduly se zajímavými osobnostmi, které Business Institut pravidelně pořádá. Současně se také mohou zúčastnit hned několika lektorských setkání z jiných vzdělávacích programů, která by je zaujala.

Knihovna

Studenti Business Institutu mají k dispozici také knihovnu, kde si mohou zdarma zapůjčit vybrané tituly z povinné nebo doporučené literatury určené ke studiu.

Studentská sekce

Po přijetí ke studiu získá každý student přístupové údaje do studentské sekce, kde nalezne všechny potřebné informace a dokumenty ke svému studiu (harmonogramy lektorských setkání, studijní materiály k jednotlivým modulům, informace k psaní postupových prací a mnoho dalších). Studentská sekce může studentům sloužit také jako prostředek komunikace se studijním oddělením či jednotlivými vyučujícími.

Zahájení studia

Nový cyklus profesních vzdělávacích programů BBA začíná vždy 15. března a 1. října. Na základě žádosti o individuální studium může být uchazeč o studium přijat i mimo tyto termíny.

Brožura BBA

  • Cena programu je 49.000 Kč  bez DPH (59.290 Kč s DPH).
  • Přihlášku ke studiu naleznete zde.
  • Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu: info@businessinstitut.cz, nebo na telefonu: 234 221 343