Finanční management

Profesně vzdělávací program BBA Finanční management je zaměřený na získání komplexního povědomí o podnikových financích, plánování a investičním rozhodování, účetnictví, daňové soustavě a měření výkonnosti podniku. Studenti se seznámí s obecnými principy finančního řízení, které je stěžejní částí managementu organizace.

Program je určen absolventům středních škol a gymnázií, kteří chtějí získat profesionální znalosti o fungování finančního sektoru, a všem vedoucím pracovníkům, kteří si potřebují doplnit odborné vzdělání v této oblasti.

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • program je rozložen do tří semestrů, dohromady student absolvuje 8 vzdělávacích modulů
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.
     

Nejbližší cyklus profesních vzdělávacích programů BBA začíná 1. 10. 2018.  
 

Cena programu je 49.000 Kč bez DPH (59.290 Kč s DPH).

On-line přihláška ke studiu