Finanční management a strategické řízení financí

Profesně vzdělávací program MBA Finanční management a strategické řízení financí je zaměřený na rozšíření znalostí o podnikových financích, plánování a investičním rozhodování, controllingu a měření výkonnosti společností. Studenti se díky tomuto programu seznámí s komplexními principy finančního řízení a významem majetkové a kapitálové struktury společnosti pro finanční rozhodování. 

Tento program je určen především pro manažery a podnikatele, kteří chtějí porozumět problematice podnikových financí a finančních strategií, ale také pro všechny vedoucí pracovníky, kteří mají na starost plánování investic a controlling společnosti. 

Studijní obsah programu

Průběh studia:

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 12-16 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH (z původních 135.000 Kč bez DPH).

On-line přihláška ke studiu