Doprava, spoje a logistika

Profesně vzdělávací program MBA Doprava, spoje, logistika je zaměřen na problematiku dopravy a především efektivní využití logistiky v jednotlivých firemních procesech. Studenti se seznámí s logistikou celého procesu od nákupu zásob, přes výrobu, skladování a distribuci, až po balení a přepravu nákladu. Součástí programu jsou také moduly věnované oblasti controllingu v logistice či nejmodernějším logistickým technologiím.

Program je vhodný pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří logistiku využívají pro naplňování primárních cílů ve firmě, nebo pracují přímo v oblasti služeb. Program je prakticky využitelný v nekonečné řadě oborů a jeho aplikační schopnost je základem, který studenti mohou ihned vyzkoušet již během studia. 

Studijní obsah programu

Průběh studia

  • moderní forma studia se zaměřením na praxi,
  • celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou,
  • studium je tvořeno 12 moduly, celková délka 13-18 měsíců,
  • výuka formou workshopu 1x za měsíc +konzultace +e-learning,
  • student vypracovává postupovou práci za každý modul studia,
  • studenti mohou zdarma využívat řadu zajímavých přednášek,
  • networkingové aktivityalumni klub pro absolventy,
  • studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů,
  • studium je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Cena programu MBA je po slevě 98.000 Kč bez DPH (z původních 135.000 Kč bez DPH).

On-line přihláška ke studiu